1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: etyliny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Telefon/fax: tel. 0-85 6623077 , fax. 0-85 6623052
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 6623077, fax. 0-85 6623052
  REGON: 52026430000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.witd.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: etyliny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: etyliny bezołowiowej PB 95 (kod CPV: 09132100-4) oraz oleju napędowego ON (kod CPV: 09134100-8) do samochodów użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., w szacunkowej ilości: • etylina bezołowiowa Pb 95 – około 10.000 litrów • olej napędowy ON – około 65.000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną