„Dostawa regałów magazynowych”

Muzeum Podlaskie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-426 Białystok, ul. Ratusz-Rynek Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 085 7421473, 7421440
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
  ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10
  15-426 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7421473, 7421440
  REGON: 27632800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa regałów magazynowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zestaw 5 regałów o wysokości 220 cm, długości 150 cm oraz głębokości 80 cm 2) Zestaw 3 regałów o wysokości 220 cm, długości 300 cm oraz głębokości 80 cm 3) Zestaw 3 regałów o wysokości 220 cm, długości 300 cm oraz głębokości 80 cm 4) Zestaw 4 regałów o wysokości 220 cm, długości 300 cm oraz głębokości 80 cm 5) Regał wolnostojący o wysokości 250 cm, długości 245 cm oraz głębokości 80 cm 6) Regał wolnostojący o wysokości 250 cm, długości 300 cm oraz głębokości 60 cm 7) Zestaw 9 regałów o wysokości 210 cm, długości 300 cm oraz głębokości 50 cm 8) Zestaw 10 regałów o wysokości 230 cm, długości 210 cm oraz głębokości 50 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną