Dostawa sprzętu dla stażystów technikum weterynarii w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-567 Białystok, ul. ks. Stanisława Suchowolca
 • Telefon/fax: tel. 0-85 741 10 75, , fax. 0-85 741 15 96
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
  ul. ks. Stanisława Suchowolca 26
  15-567 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 741 10 75, , fax. 0-85 741 15 96
  REGON: 94946000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsrckp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu dla stażystów technikum weterynarii w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 sprzętu w ramach wyposażenia 100 stanowisk dla stażystów technikum weterynarii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną