Dostawa warzyw, owoców, ziemiopłodów oraz warzyw przetworzonych i strączkowych

Areszt Śledczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-377 Białystok, ul. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 085 7427021 - 23 , fax. 857 427 024
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Białymstoku
  ul. Kopernika 21
  15-377 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7427021 - 23, fax. 857 427 024
  REGON: 31958100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw, owoców, ziemiopłodów oraz warzyw przetworzonych i strączkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw, owoców, ziemiopłodów oraz warzyw przetworzonych i strączkowych do Aresztu Śledczego w Białymstoku w następującej ilości i asortymencie: - 17000 kg kapusty białej, 10 000 kg kapusty czerwonej, 4000 kg kapusty pekińskiej, 2500 kg kapusty włoskiej, 1500 kg kalafiora, 13 000 kg buraka czerwonego, 6 000 kg rzepy białej sopel lodu, 30 000 kg marchwi, 2000 kg pietruszki, 2500 kg selera, 30 000 kg cebuli, 1500 kg pomidora, 1500 kg ogórka, 1500 kg pora, 1500 kg pieczarek, 8000 kg jabłek konsumpcyjnych, 1000 kg papryki świeżej, 6000 kg rzepy czarnej i 1000 kg sałaty (część 1), 1500 kg grochu połówek łuskanych, 2500 kg fasoli białej średniej łuskanej (część 2), 12 000 kg kapusty kiszonej, 7 000 kg ogórka kiszonego, 1000 kg szczawiu konserwowego (część 3) i 135 000 kg ziemniaków jadalnych (część 4).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną