ROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA - ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa
 • Telefon/fax: tel. 857 456 200 , fax. 857 443 423
 • Data zamieszczenia: 2019-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna
  ul. Świerkowa 1
  15-328 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 456 200, fax. 857 443 423
  REGON: 50252837000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA - ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cyfrowego systemu fonicznego wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem składającego się z: • cyfrowego routera przeznaczonego do komutacji sygnałów fonicznych ze wsparciem oprogramowania komputerowego do zestawiania relacji połączeń w trybach ręcznym i programowalnym. Router powinien być zainstalowany w Rozdzielni elektroakustycznej, • modułów do cyfrowej konsolety zespołu emisyjnego rozdzielni, • licencji na oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w urządzeń, • instalacji kablowej pomiędzy poszczególnymi elementami systemu z przyłączami sygnałowymi w formie gniazd indywidualnych i krosownic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32417000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną