BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W NOWOGRODZIE

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 670 31 37 , fax. 85 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 31 37, fax. 85 670 28 42
  REGON: 50252820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W NOWOGRODZIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Nowogrodzie – budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, z poddaszem nieużytkowym, w technologii tradycyjnej, z dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej, z wolnostojącym masztem antenowym o wys. 20 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania określają dołączone do SIWZ: opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja techniczna i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216111-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną