Budowa szybu dźwigowego osobowego z przebudową części budynku, z podziałem na 2 części.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szybu dźwigowego osobowego z przebudową części budynku, z podziałem na 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu dźwigowego osobowego z przebudową części budynku, z podziałem na 2 części: CZĘŚĆ 1: „Budowa szybu dźwigowego osobowego z przebudową części budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy A. Mickiewicza 2C”, CZĘŚĆ 2: „Budowa szybu dźwigowego osobowego z przebudową części budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy A. Mickiewicza 2A”. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną