Dokończenie robót budowlanych w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 857 403 710, , fax. 857 403 719
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 8
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 403 710, , fax. 857 403 719
  REGON: 27687700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.woak.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie robót budowlanych w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dokończenie robót budowlanych w Spodku C w należących do Zamawiającego pawilonach wystawienniczo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku. Szczegółowy zakres prac stanowi dokumentacja techniczną stanowiąca załącznik nr 08-14 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną