„Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna podziałów działek gruntu dla potrzeb regulacji stanów prawnych i potwierdzenia własności gruntów drogowych dróg powiatowych” ZP.2620.25.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2020-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna podziałów działek gruntu dla potrzeb regulacji stanów prawnych i potwierdzenia własności gruntów drogowych dróg powiatowych” ZP.2620.25.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek gruntu dla potrzeb regulacji stanów prawnych i potwierdzenia własności gruntów drogowych dróg powiatowych. Zamówienie podzielone jest na dwie części: Część I: dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek gruntu dla potrzeb regulacji stanów prawnych i potwierdzenia własności gruntów drogowych drogi powiatowej Nr 1522 B w obrębie Daniłowo Duże, gm. Łapy; Część II: dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek gruntu dla potrzeb regulacji stanów prawnych i potwierdzenia własności gruntów drogowych następujących dróg powiatowych: Nr 1420 B – obręb Rudnia, gm. Czarna Białostocka, Nr 1390 B obręb Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, Nr 1488 B obręb Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, Nr 1393 B obręb Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże, Nr 1392 B obręb Obrubniki, gm. Dobrzyniewo Duże.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną