Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-062 Białystok, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 47 711 70 10, , fax. (085) 653 72 16
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
  ul. Warszawska 3
  15-062 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 47 711 70 10, , fax. (085) 653 72 16
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpspbk.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych osobowo terenowych 4x4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną