Dostawa ciągnika, kosiarki mulczującej, przyczepy, kosiarki traktorka, kosiarki bębnowej oraz rębaka do drewna, do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-426 Białystok, ul. Ratusz-Rynek Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 085 7421473, 7421440
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
  ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10
  15-426 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7421473, 7421440
  REGON: 27632800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika, kosiarki mulczującej, przyczepy, kosiarki traktorka, kosiarki bębnowej oraz rębaka do drewna, do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika, kosiarki mulczującej, przyczepy, kosiarki traktorka, kosiarki bębnowej oraz rębaka do drewna dla Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. część 1 zamówienia – „Ciągnik – 1 sztuka”. część 2 zamówienia – „Kosiarka mulczująca do ciągnika – 1 sztuka”. część 3 zamówienia – „Przyczepa do ciągnika – 1 sztuka”. część 4 zamówienia – „Kosiarka traktorek – 1 sztuka”. część 5 zamówienia – „Kosiarka bębnowa – 1 sztuka”. część 6 zamówienia – „Rębak do drewna – 1 sztuka”. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę ciągnika, kosiarki mulczującej, przyczepy, kosiarki traktorka, kosiarki bębnowej oraz rębaka do drewna o specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 2) dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia w języku polskim. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną