Dostawa drobiowego mięsa oddzielonego mechanicznie i drobiowej masy kostnej do Schroniska dla Zwierząt w BIałymstoku

Schronisko dla Zwierząt ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Schronisko dla Zwierząt
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-197 Białystok, Dolistowska
 • Telefon/fax: tel. (85)6753700
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Schronisko dla Zwierząt
  Dolistowska 2
  15-197 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (85)6753700
  REGON: 05033232900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.schronisko.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobiowego mięsa oddzielonego mechanicznie i drobiowej masy kostnej do Schroniska dla Zwierząt w BIałymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: codzienna dostawa drobiowego mięsa oddzielonego mechanicznie (80kg) i drobiowej masy kostnej (25kg) do Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną