Dostawa energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-620 Białystok, Elewatorska
 • Telefon/fax: tel. 85 744 33 34 , fax. 85 744 33 34
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
  Elewatorska 31
  15-620 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 744 33 34, fax. 85 744 33 34
  REGON: 20039333500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagipodlaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w 2021 r. na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] - 2 400 MWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną