Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU ogłasza przetarg

 • Zamawiający: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-092 Białystok, Henryka Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 795 650 800
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
  Henryka Sienkiewicza 26
  15-092 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48 795 650 800
  REGON: 36621593200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sybir.um.bialystok.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Miejska Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych w Muzeum Pamięci Sybiru. Na Pracownię Konserwacji składają się dwa pomieszczenia: 1) Pracownia „mokra”, w której będą wykonywane prace z użyciem wody lub innych rozpuszczalników, takie jak kąpiele, dublaż, nawilżanie, suszenie, prostowanie, dezynfekcja w parach PCMC, a także magazynowanie rozpuszczalników i innych substancji szkodliwych / drażniących. 2) Pracownia „sucha” – w której wykonywane będą następujące prace: dokumentacja konserwatorska, badania laboratoryjne, oczyszczenie muzealiów, klejenie, retuszowanie, odkwaszanie, konsolidacja; ponadto magazynowanie materiałów takich jak papiery, tektury, płótna. 2. Zakres zamówienia obejmuje: WYPOSAŻENIE PRACOWNI "MOKREJ" 1 Dygestorium szczelinowe z podblatową szafką wentylowaną szt.1 2 Wanno-stół niskociśnieniowy wraz z odkurzaczem kpl.1 3 Stół podświetlany szt.1 4 Maszyna do uzupełniania masą papierniczą szt.1 5 Suszarka półkowa szt.1 6 Krzesło warsztatowe niskie szt.2 7 Krzesło warsztatowe wysokie szt.1 8 Stanowisko do oczyszczania na mokro: projekt + trzy zlewy (dwa mniejsze, jeden większy) oraz blat pomiędzy zlewami; wyposażone w szafki z drzwiami przesuwnymi kpl.1 9 Blat roboczy przy dygestorium: projekt + stół roboczy z blatem z płyty o wysokiej odporności na zniszczenia mechaniczne i wilgoć szt.1 WYPOSAŻENIE PRACOWNI "SUCHEJ" 10 Stół roboczy jezdny z regulowaną wysokością blatu: projekt + stół szt. 4 11 Szafa na materiały : projekt + szafa szt.1 12 Stanowisko do wykonywania dokumentacji, badań konserwatorskich oraz przechowywania sprzętu badawczego: projekt+ wykonanie szt.1 13 Mapnik (szufladowiec) z zamkiem centralnym szt.1 14 Zestaw odciągowy do montażu na stanowisku pracy kpl.1 15 Obcinarka nożycowa szt.1 16 Szarfowarka do skóry kpl.1 17 Lampa do punktowania ze świetlówkami Daylight i UV szt.1 18 Lupa podświetlana szt.1 19 Kolorymetr szt.1 20 Szlifierko – wiertarka akumulatorowa z osprzętem, z zapasowym akumulatorem kpl.1 21 Szywnica introligatorska (krosno do szycia książek) szt.1 22 Prasa belkowa szt.1 23 Prasa do oporkowania z kołkami szt.1 24 Prasa introligatorska śrubowa szt.1 25 Płyty do prasowania szt.24 26 Obciążniki szt.6 27 Tablica narzędziowa + haczyki kpl.1 28 Rejestrator temperatury i wilgotności szt.2 29 Statyw na elektrodę i czujnik temperatury szt.1 30 Zestaw wymiennych końcówek do kautera szt.8 31 Taca z melaminy szt.2 32 Ręczniki z mikrofibry szt.50 33 Kuweta z białego polipropylenu szt.2 34 Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny szt.1 35 Mikser kielichowy szt.1 3. W ramach dostawy wymaga się od Wykonawcy: 1) Dostarczenia wyposażenia do Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku ul. Węglowa 1; 2) W ramach dostawy Wykonawca zapewni transport, załadunek, rozładunek, wniesienie, montaż, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zmawiającego, podłączenie pod instalacje oraz uruchomienie każdego urządzenia, 3) Wykonanie i dostarczenie do akceptacji Zamawiającego projektów stanowisk wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ w formie wizualizacji lub rysunków wraz z opisem materiałów, które zostaną użyte, 4) Przekazania: a) instrukcji obsługi w języku polskim wraz z opisem sposobu eksploatacji oraz warunki utrzymania gwarancji dostarczonych urządzeń; b) kart gwarancyjnych potwierdzających udzielenie wymaganej SIWZ gwarancji, c) certyfikatów CE zgodnie z dyrektywą Niskoprądową na urządzenia w szczególności dla dygestorium d) Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej dla dygestorium w zakresie norm zharmonizowanych: PN-EN 61140, PN-EN 61010, PN-EN 61293, PN-EN e) Certyfikaty ISO 9001, 1400, OHSAS 18001dla dygestorium. 5)Urządzenia winny być: a) fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do pracy oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. b) dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, c) dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE, czego potwierdzeniem winna być deklaracja zgodności producenta oraz/lub oznakowanie CE w zależności od urządzenia, d) identyfikowalne poprzez unikalny numer seryjny lub w inny sposób przewidziany przez producenta 6) przeszkolenie max. 4 pracowników Zamawiającego z obsługi następujących urządzeń: dygestorium szczelinowego, stanowiska do oczyszczania na mokro (wymiana filtrów wody), kolorymetru. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39180000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną