Dostawa książek i podręczników do Politechniki Białostockiej w ramach projektu "ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego"

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek i podręczników do Politechniki Białostockiej w ramach projektu "ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa książek i podręczników do Politechniki Białostockiej w ramach projektu "ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego " wg Załącznika Nr 2 (Formularz rzeczowo - cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną