Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku III

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tj.: a)składany wachlarz – 1 000 szt.; b)teleskopowy uchwyt do robienia zdjęć selfie – 500 szt.; c)antystresowy brelok do kluczy – 500 szt.; d)smycz - 1 000 szt.; e)świnka skarbonka – 500 szt.;f)lunchbox – 500 szt.;g)nerka – 500 szt.;h)torba składana zapinana na nap – 1000 szt.;i)worek sportowy – 1000 szt.;j)poncho przeciwdeszczowe w breloku – 500 szt.;k)czapka z daszkiem – 500 szt.; l)notes A5 z wyrywanymi kartkami – 500 szt.; m) teczka firmowa - 500 szt. 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy, poprzez pocztę elektroniczną, materiały przydatne w przygotowaniu projektów materiałów promocyjnych, tj.: logotyp Miasta wraz z ,,Księgą Identyfikacji Wizualnej” oraz inne niezbędne grafiki. 3. Księga Identyfikacji Wizualnej Miasta Białystok dostępna jest również na stronie internetowej: www.bialystok.pl, w dziale dla mieszkańców w zakładce „Wschodzący Białystok”, na podstronie Marka „Wschodzący Białystok”. 4. W oparciu o dokonane uzgodnienia pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania drogą elektroniczną wizualizacji projektów materiałów promocyjnych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 5.Zamawiający akceptuje wzór/y materiałów lub wnosi uwagi w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 7.Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, w terminie 5 dni kalendarzowych od ostatecznego zaakceptowania projektu materiałów, po 1 egzemplarzu okazowym każdego artykułu. 8. Zamawiający akceptuje wzór/y materiałów lub wnosi uwagi w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę. 9. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów z zastrzeżeniem, że waga jednostkowa paczki/kartonu nie może przekroczyć 10 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną