Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku III

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku, tj.: 1) Częś I zamówienia obejmuje: a) kocyk niemowlęcy - 3 000 szt. 2) Część II zamówienia obejmuje: a) komin ochronny na twarz – 800 szt. b) lusterko dwustronne – 1000 szt. c) uchwyt, stojak stołowy do telefonu – 1000 szt. d) torba papierowa mała – 300 szt. e) torba papierowa średnia – 300 szt. f) torba papierowa duża – 300 szt. g) ręcznik szybkoschnący z mikrofibry z pokrowcem – 300 szt. h) fartuch kuchenny dla dorosłych – 300 szt. i) fartuch kuchenny dla dzieci z pisakami – 300 szt. j) nieduży plecak typu walk – 300 szt. k) kieszonkowa miarka o długości min. 3 m – 500 szt. l) notatnik A6 z opaską/gumką – 300 szt. m) maskotka miś – 300 szt. n) zestaw dwóch rękawic kuchennych – 300 szt. 3) Część III zamówienia obejmuje: a) drewniany składany stołek – 30 szt. 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy, poprzez pocztę elektroniczną, materiały przydatne w przygotowaniu projektów materiałów, tj.: aktualny logotyp Miasta wraz z ,,Księgą Identyfikacji Wizualnej” . 3.W oparciu o dokonane uzgodnienia pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania drogą elektroniczną wizualizacji projektów materiałów promocyjnych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 4. Zamawiający akceptuje wzór/y materiałów lub wnosi uwagi w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, w terminie 5 dni kalendarzowych od ostatecznego zaakceptowania projektu, po 1 egzemplarzu okazowym artykułu reklamowego. Zamawiający akceptuje lub wnosi uwagi do egzemplarza okazowego w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. 7. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że waga jednostkowa paczki/kartonu nie może przekroczyć 10 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną