Dostawa mebli biurowych do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-026 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 8696018, , fax. 85 7328221
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  Słonimska 1
  15-026 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8696018, , fax. 85 7328221
  REGON: 10211220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Branickiego 9. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: a) część 1 – meble gabinetowe, b) część 2 – meble pracownicze 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39151000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną