Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych

Wojewoda Podlaski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewoda Podlaski
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 5 kompletów syren elektromechanicznych w obiektach zlokalizowanych przy: ul. M. Curie - Skłodowskiej 3, Białystok; ul. Obwodowej 2, Zambrów; ul. Jagiellońskiej 4, Wysokie Mazowieckie; ul. Wysokiej 64A, Siemiatycze; ul. Kolejowej 21, Mońki. Zadanie 2: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kompletów fabrycznie nowych cyfrowych syren alarmowych o mocy 1200 W, wraz z demontażem 5 kompletów syren elektromechanicznych w obiektach zlokalizowanych przy: ul. Kasztanowej 10, Suwałki; ul. Mickiewicza 6, Łomża; ul. Nowogrodzkiej 60, Łomża; ul. 1 Maja 1, Sejny; demontaż: ul. Mickiewicza 17, Kolno i montaż: ul. Wojska Polskiego 20, Kolno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35240000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną