Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-465 Białystok, ul. Włókiennicza
 • Telefon/fax: tel. 85 665 28 78 , fax. 85 665 28 71
 • Data zamieszczenia: 2020-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Włókiennicza 4
  15-465 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 28 78, fax. 85 665 28 71
  REGON: 20074317200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ, na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj: 1) Pływalnię Sportową – ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok; 2) Pływalnię Kameralną – ul. Mazowiecka 39C, 15-302 Białystok; 3) Pływalnię Rodzinną – ul. Stroma 1a, 15-500 Białystok; 4) Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” – ul. Plażowa, 15-502 Białystok; 5) Lodowisko Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” – ul. 11 Listopada 28, 15-320 Białystok. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Część I, tj. sukcesywną dostawę podstawowych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, określonych poniżej (po myślniku podane są planowane maksymalne ilości): a) Podchloryn sodowy [NaClO], chloran (I) sodu, roztwór zawierający minimum 12,5% aktywnego chloru - 42 760 kg; b )Kwas siarkowy (H2SO4), roztwór 40 % - 50 % - 12 880 kg; c) Koagulant - środek do koagulacji wody basenowej, w płynie, zawierający chlorek wodorotlenku glinu w stężeniu 5% - 16 060 kg. 2) Część II, tj. sukcesywną dostawę specjalistycznych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, określonych poniżej (po myślniku podane są planowane maksymalne ilości ) : a) Chloryn sodu [NaClO2], 7,5% wodny roztwór chloranu (III) sodu - 260 kg; b) Kwas solny 9% [HCl], kwas chlorowodorowy 9% - 210kg; c)Tabletki DPD No.1 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy - 22 600 tabletek; d) Tabletki DPD No. 3 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy - 10 000 tabletek; e)Tabletki Phenol Red przeznaczone do fotometru LOVIBOND - 11 100 tabletek; f) Środek myjąco- dezynfekcyjny do saun, powierzchni wokół basenu, zawierający chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), alkil chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC), alkil chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC) - 60 litrów; g)Koncentraty zapachowe do łaźni parowej powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Zastosowanie koncentratu: może być rozcieńczany z wodą i wlewany do generatora lub dozowany przy pomocy pompy dozującej esencje zapachowe przy generatorze pary - 40 litrów; h) Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha, powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Do stosowania w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1:100 - 32 litry; i) Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji stóp i rąk, posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr.1 (produkt biobójczy do higieny człowieka) oraz do kat. 1 gr. 2 (produkt dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze). Środek przeznaczony do stosowania w spryskiwaczach do dezynfekcji stóp. Zamawiający wymaga aby środek stosowany do spryskiwaczy był skuteczny (biobójczy) w stężeniu nie przekraczającym 25% - 34 litry; j) Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, zawierający ‹ 5% nadtlenku wodoru (zawartość aktywnego tlenu ok. 2,5%), detergenty kationowe -36 kg; k) Chlorek Sodu NACL 99,8% (tabletki solne do uzdatniania wody) - 1 700 kg; l) Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna - 16 litrów; m) Koagulant do uzdatniania wody –zawierający chlorowodorek poliglinu Al2(OH)5Cl 10-20% - 700 kg; n) Stabillizowany roztwór chlorynu sodu o zawartości 1-<3% NaClO2 - 506 kg; o) Aktywator flokulacji – przejrzysty bezwonny alkaliczny roztwór zawierający kwas krzemowy (SiO2) – tetrahydroglinian sodu NaAl(OH)4 Wodorotlenek sodu 2-<5% - 588 kg; p) Granulowany aktywny węgiel z łupin orzecha kokosowego o gęstości 500 ± 25 kg/25 m3, o wielkości ziarna 0,50 – 2,5 mm o zawartości popiołu 4%, zawartość wody w opakowaniu max 5% - 250 kg; r) Odkamieniacz do generatora pary – proszek do odkamieniania i czyszczenia generatorów pary zawierający kwas amidosulfonowy H3NO3S - 20 kg; s) Płynny kwaśny środek czyszczący do basenów zawierający minimum 10%, a maksymalnie 25% kwasu solnego HCL, minimum 2,5%, a maksymalnie 10% kwasu ortofosforowego H₃PO₄ oraz biologicznie rozkładające się środki powierzchniowoczynne i inhybitory korozji m.in. laurylosiarczan sodu maksymalnie 5% - 10kg; t) Sól kamienna warzona drobnomielona do urządzenia halogenerator - 120 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24962000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną