Dostawa samochodu osobowego, samochodu dostawczego i samochodu terenowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-426 Białystok, ul. Ratusz-Rynek Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 085 7421473, 7421440
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
  ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10
  15-426 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7421473, 7421440
  REGON: 27632800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego, samochodu dostawczego i samochodu terenowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa samochodu osobowego, samochodu dostawczego i samochodu terenowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej: 1. część 1 zamówienia – „Samochód osobowy – 1 sztuka”. 2. część 2 zamówienia – „Samochód dostawczy – 1 sztuka”. 3. część 3 zamówienia – „Samochód terenowy – 1 sztuka”. Miejscem dostawy jest: Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10. Wykonawca udzieli gwarancji na naprawy mechaniczne bez limitu kilometrów powłokę lakierniczą, zespoły i podzespoły mechaniczne na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załączniki nr 1 do SIWZ oraz Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną