Dostawa sprzętu AGD

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu AGD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD na potrzeby Politechniki Białostockiej – wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje: a) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, b) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane), c) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, d) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane), e) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane). 2) Kod CPV: 39700000-9 – Sprzęt gospodarstwa domowego, 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 1. Zmywarka do zabudowy (bez instalacji na miejscu) – 1 szt. 2. Ekspres ciśnieniowy – 1 szt. 3. Czajnik elektryczny – 1 szt. 4. Kuchenka mikrofalowa – 1 szt. 5. Opiekacz do kanapek – 1 szt. 6. Lodówka – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39700000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną