Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Podlaskiego OW NFZ w Białymstoku

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-042 Białystok, ul. Pałacowa
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Pałacowa 3
  15-042 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 15817985001110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Podlaskiego OW NFZ w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3. Zakres dostawy obejmuje: - zakup komputerów stacjonarny typ I – 12 szt., - zakup komputerów stacjonarny typ II (All-in-ONE) – 30 szt., - zakup monitorów typ I – 24 szt., - zakup monitorów typ II – 25 szt., - zakup terminali typu ZeroClient – 15 szt., - dostawę i instalację urządzeń wielofunkcyjnych – 8 szt., - rozbudowę posiadanych urządzeń wielofunkcyjnych o dodatkowe czytniki – 6 szt., - rozbudowę urządzenia wielofunkcyjnego M3040idn – włączenie do systemu Printoscope. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych. a. Część I: - Komputer stacjonarny typ I – 12 szt., - Komputer stacjonarny typ II (All-in-ONE) – 30 szt., - Monitor typ I – 24 szt., - Monitor typ II – 25 szt. - Terminal typu ZeroClient – 15 szt., c. Część II: - Dostawa i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych – 8 szt., - Rozbudowa posiadanych urządzeń wielofunkcyjnych o dodatkowe czytniki – 6 szt., - Rozbudowa urządzenia wielofunkcyjnego M3040idn – włączenie do systemu Printoscope
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną