Dostawa wyposażenia do Laboratorium Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-026 Białystok, ul. Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 8696018 , fax. 85 7328221
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  ul. Słonimska 1
  15-026 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8696018, fax. 85 7328221
  REGON: 102112200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do Laboratorium Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz uruchomienie wyposażenia do laboratorium na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku: –Spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera z zestawem komputerowym oraz oprogramowaniem narzędziowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną