Dostawa zestawu oświetleniowego na potrzeby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-080 Białystok, ul. Elektryczna
 • Telefon/fax: tel. 857 415 990 , fax. 857 499 183
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
  ul. Elektryczna 12
  15-080 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 415 990, fax. 857 499 183
  REGON: 27898800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tdawb.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu oświetleniowego na potrzeby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu oświetleniowego na potrzeby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną