Dostawe sprzetu komputerowego

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pb.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawe sprzetu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu komputerowego – wg Załacznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje: 1. dostawe sprzetu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, 2. instalacje i uruchomienie sprzetu (jesli było wymagane w Specyfikacji technicznej), 3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzet, 4. przekazanie Zamawiajacemu wymaganych nosników, dokumentacji i podreczników wraz z niezbednymi akcesoriami (jesli były wymagane w Specyfikacji technicznej), 5. przeszkolenie pracowników Zamawiajacego (jesli było wymagane w Specyfikacji technicznej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną