Jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
 • Data zamieszczenia: 2019-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  Mickiewicza 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
  REGON: 00032129900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa naprawa i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku. System oparty jest na autonomicznych oprawach oświetleniowych z modułami 3h do systemu ES-CTI objętych monitoringiem przez 5 central ES-CTI2 oraz jedną centralę ES Vertex. W skład systemu ES-CTI, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, wchodzą: 1) centrala ES-CTI2 3x64 (8751002) – sztuk 5 2) centrala ES-Vertex (8751003) – sztuk 1 3) switch ethernetowy 8 portowy – sztuk 1 4) komputer typu PC z oprogramowaniem ES-System Nessi do central ES-CTI2 5) oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z modułami (łącznie 530 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną