Konserwacja iluminacji obiektów architektonicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Białegostoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja iluminacji obiektów architektonicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Białegostoku na nw. obiektach: 1) Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 2) Kościół p.w. św. Rocha, 3) Kościół p.w. św. Wojciecha, 4) Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego, 5) Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, 6) Kościół p.w. Wszystkich Świętych, 7) Kościół p.w. Ducha Świętego, 8) Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli i kaplica przy kładce PKP, 9) Kościół p.w. św. Jadwigi Królowej, 10) Kościół p.w. Matki Boskiej Fatimskiej, 11) Kościół p.w. Świętej Rodziny, 12) Kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbego, 13) Cerkiew p.w. św. Mikołaja, 14) Cerkiew p.w. Świętego Ducha, 15) Cerkiew p.w. Wszystkich Świętych, 16) Cerkiew p.w. św. Jerzego Wielkomęczennika, 17) Cerkiew p.w. św. Sofii Mądrości Bożej, 18) Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, 19) Ratusz Miejski, 20) Brama Wielka Pałacu Branickich, 21) Pałacyk Gościnny, 22) Budynek Prokuratury Okręgowej, 23) Budynek Książnicy Podlaskiej, 24) Kościół p.w. Chrystusa Króla, 25) Kościół p.w. Św. Kazimierza Królewicza, 26) Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa, 27) Kościół p.w. N. M. P. Matki Kościoła, 28) Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi, 29) Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, 30) Cerkiew Św. Marii Magdaleny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną