Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103 oraz w pomieszczeniach budynku Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  Mickiewicza 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
  REGON: 00032129900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103 oraz w pomieszczeniach budynku Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjna wraz z pogotowiem technicznym oraz wykonywanie napraw następujących systemów, instalacji, sieci i urządzeń: 1) I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji; b) systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP) wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np.: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, system pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji - 2 centrale SAP oraz 1 repetytor SAP umiejscowione w pom. A003, objęte gwarancją do 20.12.2020 r.; c) systemu kontroli dostępu (KD) wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy, elektrozaczepy, samozamykacze, itp. – część systemu KD w archiwach objęta gwarancją do 19.11.2021r.; d) system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zainstalowany w I Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dubois 20, w niskim parterze kamienicy mieszkalnej (bloku), na osiedlu Nowe Miasto (Spółdzielnia Mieszkaniowa „ELEMENCIK”); e) bramki detekcji metalu i prześwietlarki rentgenowskie do bagażu; f) system (oprogramowanie) wizualizacji, integracji i sterowania systemami ZEW_NG Ostoya Data System; g) obsługa zgłoszeń gwarancyjnych. 2) II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) system telewizji CCTV; b) system telewizji dozorowej CCTV (serwery, stacje robocze, kodery, kamery itp.) - 13 kamer zewnętrznych na słupach, objętych gwarancją do 20.12.2021r.; c) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Specjalnej Sali Rozpraw nr IV; d) systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Sali Rozpraw nr XXVII; e) systemy audiowizualne Błękitnego Pokoju (Przyjazny Pokój Przesłuchań - pokoje B 4/02 i B 4/03); f) system telewizji dozorowej CCTV w Czytelni Akt (pokój: A 1/10) - 12 kamer objętych gwarancją do 6.11.2021r.; g) autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych (pokój: E 0/03) - system objęty gwarancją do 6.11.2021r.; h) autonomiczne systemy nagłośnieniowe audio sal rozpraw nr I, II i III i IV; i) systemy audio przyzywania świadków na salach rozpraw; j) system anteny zbiorczej; k) autonomiczny system audiowizualny sali konferencyjnej C 0/11; l) obsługa zgłoszeń gwarancyjnych. 3) III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a) system kolejkowy Q – Matic. 2. Wyżej wymienione instalacje obsługują siedzibę Sądu Rejonowego i Prokuratur w Białymstoku, budynek biurowy o powierzchni około 21 500 m2. 3. Szczegółowy opis konserwowanych systemów oraz wymaganych czynności zawiera Załącznik nr 1i 1a do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50710000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną