Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 86 na terenie JW w Białymstoku

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2020-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 86 na terenie JW w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przewidzianych robót budowlanych obejmuje: Piwnica Demontaż starych grzejników c.o, demontaż starych rur (gałązek) doprowadzających ciepło, demontaż zaworów o połączeniach gwintowanych, demontaż zaworów o połączeniach kołnierzowych, demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej, demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o średnicach 75-160 mm, demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych, demontaż rurociągów o połączeniach spawanych o śr. 15-50 mm, demontaż rurociągów o połączeniach gwintowanych 15-50 mm, demontaż starych i montaż nowych opraw elektrycznych na suficie i ścianach, demontaż starych i montaż nowych wyłączników elektrycznych na ścianach. Montaż rurociągów instalacji wodociągowych o śr. 25-65 mm, montaż szafki hydrantowej, montaż zasuwy żeliwnej o śr. 80 mm, montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych o śr. 32-50 mm, montaż rurociągów w instalacji c.o o połączeniach typu Steel Press o śr. 18-54 mm lub równoważnymi, montaż izolacji rurociągów otulinami typu Thermaflex FRZ o grubości 13 i 20 mm lub równoważnymi , montaż grzejników stalowych trzypłytowych C33 300/600 oraz C33 300/1200, montaż głowic termostatycznych, montaż zaworów przelotowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-50 mm, montaż rurociągów z PCV o śr. 50-110, przebicie otworów w stropie, płukanie instalacji, próby szczelności instalacji, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną w kolorze białym, malowanie lamperii farbą lateksową w kolorze jasny krem na wys. 1,55 m od poziomu posadzki, wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej na bazie starej wnęki w murze, na ścianach oznaczyć drogę ewakuacyjną. Parter Pomieszczenie: WC + umywalnia I + umywalnia II Demontaż ustępów, demontaż pisuaru, demontaż umywalek, demontaż baterii umywalkowych, demontaż zaworów czerpalnych, demontaż baterii prysznicowej, demontaż luster, demontaż kabin prysznicowych, demontaż pionów instalacji wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, pionów c.o, demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 15-50 mm, demontaż grzejników żeliwnych, demontaż rurociągów z PCW o śr. 50-110 mm, demontaż rurociągów o połączeniach spawanych o śr. 15-50 mm, rozbiórka ścian: kabin natryskowych i WC, myjki pośrodku umywalni II, rozbiórka posadzek betonowych, rozbiórka okładzin z płytek glazurowanych na ścianach, demontaż starych i montaż nowych opraw elektrycznych na suficie i ścianach, demontaż starych i montaż nowych wyłączników i gniazdek elektrycznych na ścianach. Włączenie instalacji c.o do istniejącej rury stalowej, przebicie otworów w stropie, montaż zaworów odcinających, montaż skrzynek hydrantowych, montaż rurociągów instalacji wodociągowej o śr. do 50 mm, montaż umywalek, postumentów do umywalek, baterii umywalkowych, montaż zaworów czerpalnych, montaż rurociągów PCV o śr. 50-110 mm, montaż kabin prysznicowych HPL, baterii prysznicowych z deszczownicą, montaż brodzików natryskowych, montaż syfonów, montaż misek ustępowych, pisuarów, montaż wpustów podłogowych, montaż luster, montaż pionów instalacji zimnej wody, ciepłej, cyrkulacji, pionów instalacji c.o, montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych o śr. 25-50 mm, montaż rurociągów w instalacji c.o o połączeniach Steel Press o śr. 18-42 mm lub równoważnymi, montaż izolacji rurociągów otulinami typu Thermaflex FRZ o grubości 13 i 20 mm lub równoważnymi, montaż rurociągów w instalacji c.o z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX, montaż grzejników stalowych trzypłytowych CV33 oraz grzejników stalowych dwupłytowych CV22, montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o śr. 100 mm, montaż anemostatów, montaż wentylatorów, płukanie instalacji, próby szczelności instalacji, ułożenie nowych płytek glazurowanych na ścianach kolor pastelowy krem, wykonanie obudowy rur kanalizacyjnych i wodociągowych z płyt GK i obłożenie płytkami glazurowanymi obudów kolor pastelowy krem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki w płynie, wykonanie nowych ścian WC - 4 sztuki, wstawienie nowych drzwi w WC, magazynku, umywalni I, wykonanie nowej posadzki ze spadkami do kratek ściekowych, ułożenie nowych płytek ceramicznych GRES antypoślizgowych na posadzce kolor ciemny krem, wykonanie nowych kabin natryskowych 4 sztuki z płyty wodoodpornej HPL, malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną w kolorze białym. Pomieszczenie umywalnia III Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej drewnianej i demontaż skrzydła drzwiowego, wstawienie nowych drzwi płytowych 0,80x2,05 kompletnych fabrycznie wykończonych. Piętro I Pomieszczenie: WC + umywalnia I + umywalnia II Demontaż ustępów, demontaż pisuaru, demontaż umywalek, demontaż baterii umywalkowych, demontaż zaworów czerpalnych, demontaż baterii prysznicowej, demontaż luster, demontaż kabin prysznicowych, demontaż pionów instalacji wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, pionów c.o, demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 15-50 mm, demontaż grzejników żeliwnych, demontaż rurociągów z PCW o śr. 50-110 mm, demontaż rurociągów o połączeniach spawanych o śr. 15-50 mm, rozbiórka ścian: kabin natryskowych i WC, myjki pośrodku umywalni II, rozbiórka posadzek betonowych, rozbiórka okładzin z płytek glazurowanych na ścianach, demontaż starych i montaż nowych opraw elektrycznych na suficie i ścianach, demontaż starych i montaż nowych wyłączników elektrycznych na ścianach, demontaż starych i montaż nowych luster na ścianach. Przebicie otworów w stropie, montaż zaworów odcinających, montaż skrzynek hydrantowych, montaż rurociągów instalacji wodociągowej o śr. do 50 mm, montaż umywalek, postumentów do umywalek, baterii umywalkowych, montaż zaworów czerpalnych, montaż rurociągów PCV o śr. 50-110 mm, montaż kabin prysznicowych HPL, baterii prysznicowych z deszczownicą, montaż brodzików natryskowych, montaż syfonów, montaż misek ustępowych, pisuarów, montaż wpustów podłogowych, montaż luster, montaż pionów instalacji zimnej wody, ciepłej, cyrkulacji, pionów instalacji c.o, montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych o śr. 25-50 mm, montaż rurociągów w instalacji c.o o połączeniach Steel Press o śr. 18-42 mm, montaż izolacji rurociągów otulinami typu Thermaflex FRZ o grubości 13 i 20 mm lub równoważnymi, montaż rurociągów w instalacji c.o z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX, montaż grzejników stalowych trzypłytowych CV33 oraz grzejników stalowych dwupłytowych CV22, montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o śr. 100 mm, montaż anemostatów, montaż wentylatorów, płukanie instalacji, próby szczelności instalacji, ułożenie nowych płytek glazurowanych na ścianach kolor pastelowy krem, wykonanie obudowy rur kanalizacyjnych i wodociągowych z płyt GK i obłożenie płytkami glazurowanymi obudów kolor pastelowy krem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki w płynie, wykonanie nowych ścian WC - 4 sztuki, wstawienie nowych drzwi w WC, magazynku, umywalni I, wykonanie nowej posadzki ze spadkami do kratek ściekowych, ułożenie nowych płytek ceramicznych GRES antypoślizgowych na posadzce kolor ciemny krem, malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną w kolorze białym. Piętro II Przebicie otworów w stropie, montaż skrzynek hydrantowych, montaż rurociągów instalacji wodociągowej o śr. do 50 mm, Piętro III Przebicie otworów w stropie, montaż skrzynek hydrantowych, montaż rurociągów instalacji wodociągowej o śr. do 50 mm, Klatka schodowa Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną w kolorze białym, wymiana na nowe uszkodzone płytki ceramiczne GRES z posadzce, wymiana zużytych listew odbojowych na ścianach w miejscach tak jak poprzednio zainstalowano, malowanie lamperii farbą olejną w kolorze jasny krem na wys. 1,50 m od poziomu posadzki, malowanie farbą olejną balustrady schodowej i zabezpieczeń stalowych okien, zmycie chemiczne zabrudzonych powierzchni podstopni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną