Modernizacja pomieszczeń pod trybunami stadionu lekkoatletycznego BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-465 Białystok, ul. Włókiennicza
 • Telefon/fax: tel. 85 665 28 78 , fax. 85 665 28 71
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Włókiennicza 4
  15-465 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 28 78, fax. 85 665 28 71
  REGON: 20074317200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń pod trybunami stadionu lekkoatletycznego BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń pod trybunami stadionu lekkoatletycznego Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty demontażowe w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej; 2) roboty budowlane związane z wymianą stolarki, sufitów podwieszonych, malowaniem ścian, układaniem płytek, wykonaniem lamperii z wykładziny PCV, wykonaniem podłóg: gres, wykładzina PCV, sportowa nawierzchnia kauczukowa, stanowisk dla ciężarowców, zabudowy z G-K i zabudowy z blachy perforowanej rur C.O.; 3) roboty elektryczne związane z wymianą oświetlenia, osprzętu elektrycznego, montażem systemu przyzywowego w toaletach dla osób niepełnosprawnych; 4) roboty sanitarne związane z montażem instalacji klimatyzacji, wykonaniem instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej, wydzieleniem instalacji hydrantowej zabezpieczonej zaworem pierwszeństwa działania, wymianą urządzeń i armatury sanitarnej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji robót budowlanych część socjalno-magazynowa obok pomieszczeń 33 i 34 oraz stadion lekkoatletyczny będą normalnie eksploatowane. 5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane wraz z nimi urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną