Montaż barier łańcuchowych U-12 B od km 12+690 do km 12+770 wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w km 13+410 oraz naprawa chodnika w ciągu ul. Jasionówka, w Dąbrowie Białostockiej ok. km 14+360 na drodze wojewódzkiej 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-620 Białystok, ul. Elewatorska
 • Telefon/fax: tel. 85 67 67 130 , fax. 85 67 67 153
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  ul. Elewatorska 6
  15-620 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153
  REGON: 50667863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż barier łańcuchowych U-12 B od km 12+690 do km 12+770 wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w km 13+410 oraz naprawa chodnika w ciągu ul. Jasionówka, w Dąbrowie Białostockiej ok. km 14+360 na drodze wojewódzkiej 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Montaż barier łańcuchowych U-12 B od km 12+690 do km 12+770 wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w km 13+410 oraz naprawa chodnika w ciągu ul. Jasionówka, w Dąbrowie Białostockiej ok. km 14+360 na drodze wojewódzkiej 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną