OBSŁUGĘ SERWISOWĄ URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 670 31 37 , fax. 85 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 31 37, fax. 85 670 28 42
  REGON: 50252820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OBSŁUGĘ SERWISOWĄ URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi serwisowej urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu: Zadanie nr 1 – dowodowych analizatorów wydechu typu alkometr A2.0, A2.0/04; Zadanie nr 2 – dowodowych analizatorów wydechu typu alkotest Drager 6810, Drager 7510; Zadanie nr 3 – dowodowych analizatorów wydechu typu alkotest Alcosensor IV; Zadanie nr 4 – dowodowych analizatorów wydechu typu alkotest AlcoBlow; Zadanie nr 5 – dowodowych analizatorów wydechu typu alkometr „barowy” AL4000/ADB; Zadanie nr 6 – dowodowych analizatorów wydechu typu alkotest iBlow. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną