OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA I UŁOŻENIE KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO w KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 670 31 37 , fax. 85 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 31 37, fax. 85 670 28 42
  REGON: 50252820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA I UŁOŻENIE KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO w KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i ułożenie kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej, z wprowadzeniem do wskazanych obiektów oraz zakończenie ich łącznikami typu E2000/APC na przełącznicach 19” w relacji Komenda Miejska Policji Suwałki, ul. Pułaskiego 26 – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Suwałki, ul. Wojczyńskiego 2a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 SIWZ – w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną