Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-448 Białystok, ul. Żabia
 • Telefon/fax: tel. 856 515 855 , fax. 856 515 855
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  ul. Żabia 5
  15-448 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 515 855, fax. 856 515 855
  REGON: 20001850200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckubialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części i zawiera zakres zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną