Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, ul. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857 422 230 , fax. 857 423 609
 • Data zamieszczenia: 2019-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
  ul. J. Bema 105
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 422 230, fax. 857 423 609
  REGON: 87729800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów edukacyjnych w następującym zakresie: 1) I część zamówienia: wyjazd - Obóz językowy w Zakopanem; 2) II część zamówienia: wyjazdy - Wyjazd edukacyjny do Warszawy (Technik Ekonomista), Wyjazd edukacyjny do Warszawy (Technik Handlowiec), Wyjazd edukacyjny do Warszawy (Technik Hotelarstwa); 3) III część zamówienia: wyjazdy - POTENCJAŁ UCZNIA ZSHE POTENCJAŁEM PODLASIA, WARSZTATY WYJAZDOWE DLA LIDERÓW BIZNES PLANÓW; 4) IV część zamówienia: wyjazdy - PROFESJONALNY HANDLOWIEC, WIELKOPOLSCY GIGANCI BIZNESU. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności minimalne wymogi dotyczące miejsca wyjazdów, wyżywienia, zakwaterowania, programu wyjazdu, przewozu Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną