Przebudowę sanitariatów wraz z remontem pokojów i wymianą wyposażenia meblowego w wybranych segmentach mieszkalnych Domu Studenta nr 3 Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę sanitariatów wraz z remontem pokojów i wymianą wyposażenia meblowego w wybranych segmentach mieszkalnych Domu Studenta nr 3 Politechniki Białostockiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sanitariatów wraz z remontem pokojów i wymianą wyposażenia meblowego w wybranych segmentach mieszkalnych Domu Studenta nr 3 Politechniki Białostockiej. 2.Zamówienie zostało podzielone na dwie części, tj.: Część 1: przebudowa sanitariatów wraz remontem pokojów mieszkalnych i przedsionków oraz dostarczenie i montaż szafek wiszących do sanitariatów w niżej wskazanych segmentach mieszkalnych Domu Studenta nr 3 znajdującego się przy ul. Zwierzynieckiej 8 w Białymstoku, t.j.: Część 2: dostawa i montaż wyposażenia meblowego objętego załączoną dokumentacją projektową z wyłączeniem wiszących szafek łazienkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną