Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku: Grochy - Pogorzele – Przeździecko – Mroczki – projektuj i buduj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 856 645 800 , fax. 856 513 783
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 645 800, fax. 856 513 783
  REGON: 17511575000290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku: Grochy - Pogorzele – Przeździecko – Mroczki – projektuj i buduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku: Grochy - Pogorzele – Przeździecko – Mroczki – projektuj i buduj Zakres obejmuje wykonanie prac projektowych i przebudowy drogi krajowej nr 63 do klasy GP (droga klasy G) na odcinku od km 176+450 do km 180+767 ( 4,317 km) wraz z przebudową, rozbudową lub budową niezbędnych obiektów inżynierskich, zjazdów, skrzyżowań, dodatkowych jezdni, zatok autobusowych, ciągów pieszo – rowerowych, infrastruktury technicznej, w tym kanałów technologicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną