Przebudowa i remont części istniejącego budynku sali gimnastycznej

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-795 Białystok, ul. Palmowa
 • Telefon/fax: tel. 085 65 34 378 , fax. 085 65 31 981
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego
  ul. Palmowa 28
  15-795 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 65 34 378, fax. 085 65 31 981
  REGON: 50012168000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp47.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont części istniejącego budynku sali gimnastycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9: • 9.4.2.1. Powiększenie otworów drzwiowych do wysokości 215cm • 9.4.2.2. Wymiana tulei w podłodze sportowej. • 9.4.2.3. Wykonanie nowej podłogi sportowej na piance elastycznej Podłogę zaprojektowano jako rozwiązanie powierzchniowo elastyczne typ A4 zgodne z 13 punktami normy PN EN 14904. Budowa systemu Systemowa powierzchniowo – elastyczna podłoga sportowa Uwaga: jako system rozumie się produkt kompletny, tj. sklejkę na elastycznej macie wraz z nawierzchnią. Wyklucza się możliwość stosowania płyty OSB oraz sklejki łączonej w systemie na tradycyjne pióro i wpust. Układ warstw od dołu: - izolacja podłoża folią PE (układana na zakładkę), - warstwa elastyczna gr. min 20 mm – pianka poliuretanowa, która zachowuje swoje właściwości elastyczne. Wzdłuż ścian, na całym obwodzie, układa się – jako podkład usztywniający - odcinki płyty o szerokości ~150 mm - warstwa rozkładająca obciążenia gr. min 15 mm – wykonana z jednej warstwy sklejki liściastej, łączonej za pomocą systemowego zamka przy użyciu kleju poliuretanowego. Przy ścianach i wszystkich elementach konstrukcyjnych należy zachować dylatację ok. 15-20 mm. Całość podłogi powinno się przeszlifować a łączenia płyty wyszpachlować masą elastyczną. - wykładzina sportowa – wykładzina naturalna gr min.4 mm, - listwa przyścienna - linie boisk – nanoszone są po całkowitym zakończeniu montażu podłogi Całkowita wysokość systemu: ~ 39 mm Charakterystyka wykładziny sportowej nawierzchnia podłogi - homogeniczna, ścieralna w całym przekroju wykładzina z linoleum naturalnego gr. min 4 mm: - Grubość nawierzchni 4 mm - Grubość warstwy ścieralnej 3,4 mm - Rodzaj wykładziny: twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum bez tzw. finiszu - Niepalność EN 13501-1 klasa Cfl –s1 - Tarcie poślizgowe EN 13036-4 – min 90 - Odbicie światła EN 2813 – max 30 % - Odkształcenie EN 433 – ≤ 0,20 mm - Test krzesła na rolkach EN 425 – min 25 0000 obrotów bez zmian - Tłumienie dźwięków uderzeniowych EN ISO 10140 – min 6 dB - Antystatyczna - Odporna na działanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia - Odporna na oleje mineralne lub smary według EN 423 - Odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad - Odporna na żar papierosowy według EN 1399 Wymaga się, aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana w szerokim zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz imprez masowych bez konieczności stosowania wykładzin ochronnych. Parametry podłogi Podłoga sportowa musi być zgodna z obowiązującą normą PN EN 14904. na podstawie osiąganych parametrów sportowych podłoga powinna być zaklasyfikowana do najwyższej klasy podłóg powierzchniowo – elastycznych – TYP A4. Wykonawca podłogi musi przedstawić dokument potwierdzający parametry sportowe podłogi wystawiony przez uprawnioną jednostkę. WARSTWY POSADZKOWE ORAZ SPOSÓB ICH MONTAŻU STANOWIĄ CAŁOŚĆ JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE. SZCZEGÓŁY UŁOŻENIA WARSTW MOGĄ ULEC ZMIANIE w ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO SYSTEMU. • 9.4.3.Wykończenie wewnętrzne Drzwi wejściowe wewnętrzne na salę gimnastyczną aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym - bez przegrody termicznej, wymiar jednego skrzydła w świetle ościeżnicy po otwarciu do kąta 90° min.90cm, wys. min. 200cm Ściany murowane od strony sali gimnastycznej: powierzchnie istniejących ścian przygotować do malowania farbami lateksowym, wykonać dwie warstwy gładzi gipsowych, przetrzeć oraz zagruntować powierzchnie, na ścianach wykonać powłokę malarską z wodorozcieńczalnych lateksowych farb akrylowo-kompozytowych, farba lateksowa o podwyższonej odporności powłoki na brud i kurz. • 9.4.4. Wyposażenie sali gimnastycznej - Zestaw do siatkówki Słupki do siatkówki aluminiowe uniwersalne z bezstopniowym mechanizmem regulacji wysokości i napięcia siatki - blokowane mimośrodowo. (bez śrubowo) Naciąg słupka wewnętrzny - brak wystających elementów poza obrys słupka. Słupki wykonane z profilu owalnego 120x100x6mm - grubość ścianki zapewnia odpowiednią sztywność słupka. Zakres regulacji 2,50-1,07 m (siatkówka, badminton) – 3 komplety Tuleja montażowa słupka do siatkówki aluminiowa wzmacniana w górnej części opaską aluminiową dopasowana do profilu słupa do siatkówki (+ dekle maskujące) – 4 pary (8 sztuk) Osłony słupków – 3 pary (6 sztuk) - Piłka ręczna Bramki do piłki ręcznej (wym. 3,0 x 2,0 m), aluminiowe, profesjonalne, rama bramki wykonana jest z aluminiowego profilu 80x80mm, mocowanie do podłogi - 1 kpl. (2 bramki), Siatki na bramki do piłki ręcznej 3x2m, polipropylenowe o grubości min. 4mm, oczko 10x10cm, kolor biały – 1 kpl. (2 szt.) - Drabina gimnastyczna przyścienna, podwójna, wys. 2,5 m, szer. 0,90 m x 2, konstrukcja stalowa do zamocowania drabinek gimnastycznych do ściany – szt. 19, - Kotara dzieląca halę na całej wysokości od konstrukcji do podłogi do przesłonięcia na szerokości 23,0 m (uwzględnić fałdowanie się kotar). Kotara siatkowo – tkaninowa, dół kotary do wysokości 2,5m tkanina poliestrowa powlekana obustronnie PCV, powyżej siatka ochronna polipropylenowa o oczku 45x45mm. - Konstrukcja do mocowania i podnoszenia kotar sterowana elektrycznie– 2 szt. Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym, zainstalowany w sufitowej części konstrukcyjnej sali dokonuje pionowego podnoszenia i opuszczania materiału kotary. Po złożeniu kotara układa się równolegle do sufitu Materiał kotary jest opuszczany i podnoszony za pomocą linek, nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V. Podnoszenia i opuszczanie kotary odbywa się z użyciem silnika elektrycznego, sterowanego za pomocą sterownika zainstalowanego na ścianie hali (w miejscu wskazanym przez Inwestora), przez wciśnięcie przycisku jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zgodnie z przedmiarem robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 9: • poz. nr 1: Różne prace remontowe, • poz. nr 2: Elementy konstrukcyjne, • poz. nr 3: Stolarka, • poz. nr 4: Tynki i okładziny wewnętrzne, • poz. nr 5: Malowanie, • poz. nr 6: Podłoża i posadzki, • poz. nr 8 pkt 24: Drabina gimnastyczna - podwójna, wys. 2,5 m, szer. 0,90 m x 2, konstrukcja stalowa do zamocowania drabinek gimnastycznych do ściany - 19.00 szt., • poz. nr 8 pkt 25: Zestaw do siatkówki. Słupki do siatkówki aluminiowe uniwersalne z bezstopniowym mechanizmem regulacji wysokości i napięcia siatki - blokowane mimośrodowo (bez śrubowo). Naciąg słupka wewnętrzny - brak wystających elementów poza obrys słupka. Słupki wykonane z profilu owalnego 120x100x6mm – grubość ścianki zapewnia odpowiednią sztywność słupka. Zakres regulacji 2,50-1,07 m (siatkówka, badminton) - 3 komplety. Tuleja montażowa słupka do siatkówki aluminiowa wzmacniana w górnej części opaską aluminiową dopasowana do profilu słupa do siatkówki (+ dekle maskujące) - 4 pary (8 sztuk). Osłony słupków - 3 pary (6 sztuk) - 3.00 kpl., • poz. nr 8 pkt 26: Piłka ręczna. Bramki do piłki ręcznej (wym. 3,0 x 2,0 m), aluminiowe, profesjonalne rama bramki wykonana jest z aluminiowego profilu 80x80mm, mocowanie do podłogi. - 1 kpl. (2 bramki), Siatki na bramki do piłki ręcznej 3x2m, polipropylenowe o grubości min. 4mm, oczko 10x10cm, kolor biały - 1 kpl. (2 szt.). • poz. nr 8 pkt 27: Kotara dzieląca halę na całej wysokości od konstrukcji do podłogi do przesłonięcia na szerokości 23,0 m (uwzględnić fałdowanie się kotar). Kotara siatkowo - tkaninowa, dół kotary do wysokości 2,5m tkanina poliestrowa powlekana obustronnie PCV, powyżej siatka ochronna polipropylenowa o oczku 45x45mm. Konstrukcja do mocowania i podnoszenia kotar sterowana elektrycznie - 2 szt. Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym, zainstalowany w sufitowej części konstrukcyjnej sali dokonuje pionowego podnoszenia i opuszczania materiału kotary. Po złożeniu kotara układa się równolegle do sufitu Materiał kotary jest opuszczany i podnoszony za pomocą linek, nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V. Podnoszenia i opuszczanie kotary odbywa się z użyciem silnika elektrycznego, sterowanego za pomocą sterownika zainstalowanego na ścianie hali (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), przez wciśnięcie przycisku jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek) - 2.00 szt. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również całość robót wymienionych w przedmiarze robót na wykonanie budowy instalacji elektrycznych budynku - sala gimnastyczna stanowiącym załącznik nr 9. 5. Przedmiot zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym NIE OBEJMUJE: • Pkt 9.1 Przebudowy węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy przebieralniach, • Pkt 9.2 Robót budowlanych w przebieralniach i przedsionkach, • Pkt 9.3 Robót budowlanych w ustępach ogólnodostępnych • Pkt 9.4.2.4 Uszczelnienia okien • Ppkt 9.4.4: Siatka specjalna ochronna „piłkochwyt” na ściany szczytowe, wykonana z polipropylenu bezwęzłowego o gr. min. 4mm i o oczkach 45x45 mm, komplet elementów mocujących, do przesłonięcia na szerokości 24m i wysokości 7,20m – szt. 2, Siatki ochronne na okna, siatka polietylenowa, węzłowa, wymiar oczka 50x50mm, grubość min. 2mm, komplet elementów, mocujących. Siatki ochronne na sufit wykonane z polipropylenu bezwęzłowego o gr. min. 4mm i o oczkach 45x45 mm, komplet elementów mocujących. Osłony na słupy. na słupach sali gimnastycznej do wysokości 2,0m zamontować materace ochronne gr. 5cm. Pokrycie wykonane ze skóry syntetycznej, wypełnienie pianka poliuretanowa. Ilość osłon na słupy – 26szt. Trybuny ruchome, teleskopowe z siedziskami typu ławka z bocznymi barierkami ochronnymi. Rolety wewnętrzne. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacjach projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ, opracowanych dla każdej części oddzielnie przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt. 7. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 8. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu należy przekazać oddzielnie na konto bankowe Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 10. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 13 i 14 (załącznik nr 8 do SIWZ). 11. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 12. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, 13. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 14. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 15. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania robót) Zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie (załącznik nr 7 do SIWZ). 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 17. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. UWAGA: 1. Zamawiający informuje, o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. 3. Wykonanie robót najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych wykonawca winien zaplanować w okresie wakacji, kiedy w szkole nie będzie zajęć. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania harmonogramów prowadzenia prac z dyrekcją. 5. Koszty pracy bądź dzierżawy rusztowań wykonawca uwzględni w innych kosztach, zgodnie z zapisem w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. w pozycjach kosztorysu dotyczących pracy i dzierżawy rusztowań wykonawca zobowiązany jest wstawić wartość „0".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212222-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną