Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. samochodów służbowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 68/ZP/WTiZ/19)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, ul. Bema
 • Telefon/fax: tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
 • Data zamieszczenia: 2019-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
  ul. Bema 100
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
  REGON: 50440036000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podlaski.strazgraniczna.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. samochodów służbowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 68/ZP/WTiZ/19)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - w zakresie części I dostawa pojazdu typu bus – samochód ciężarowo-osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t – 1 szt. na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ; - w zakresie części II dostawa pojazdu typu bus z napędem 4x4 z wyposażeniem – 1 szt. na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną