Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do badań FFR oraz IVUS

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-471 Białystok, Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
 • Data zamieszczenia: 2019-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
  Fabryczna 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
  REGON: 50637922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do badań FFR oraz IVUS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  iPakiet 1 - cewniki diagnostyczne - 500 szt., Pakiet 2 - balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - 6 szt - depozyt, Pakiet 3 - Przedłużający cewnik prowadzący - 30 szt. - depozyt, Pakiet 4 - stent kobaltowo-chromowy - 100 szt., Pakiet 5 - Introduktor do tętnicy promieniowej - 400 szt., Pakiet 6 - głowica ultrasonograficzna do aparatu IVUS Uzyczenie konsoli w ramach oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną