Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-027 Białystok, Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. +48 856 64 68 00, , fax. +48 857 43 59 13
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  Ogrodowa 12
  15-027 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48 856 64 68 00, , fax. +48 857 43 59 13
  REGON: 50657379000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Komputery mobilne wraz z oprogramowaniem - 61 szt, urządzenia wielofunkcyjne - 60 szt. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną