Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-354 Białystok, Pogodna
 • Telefon/fax: tel. 085 7497200, 7497203, , fax. 085 7497209
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  Pogodna 22
  15-354 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7497200, 7497203, , fax. 085 7497209
  REGON: 05068933000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wupbialystok.praca.gov.pl/, http://bip.wup.wrotapodlasia.pl/Zamow_publ.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań: w zakresie Zadania 1 przeprowadzenie badania pn. "Cudzoziemcy na podlaskim rynku pracy”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 zawarty jest w Załącznik nr 2A do SIWZ. w zakresie Zadania 2 przeprowadzenie badania pn. „Efektywność wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w woj. podlaskim w latach 2017-2018”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2 zawarty jest w Załącznik nr 2B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną