Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi terapii poznawczo-behawioralnej (III turnusy) w ramach projektu pn.: "Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy".

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15027 Białystok, ul. Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. 857 435 913 , fax. 857 435 913
 • Data zamieszczenia: 2018-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
  ul. Ogrodowa 12
  15027 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 435 913, fax. 857 435 913
  REGON: 5065737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi terapii poznawczo-behawioralnej (III turnusy) w ramach projektu pn.: "Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie usługi terapii poznawczo-behawioralnej (III turnusy) w ramach projektu pn.: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną