Przetarg nieograniczony na świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia, całorocznego utrzymania porządku oraz obsługa systemu parkingowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15471 Białystok, ul. Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550 , fax. 858 693 566
 • Data zamieszczenia: 2018-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
  ul. Fabryczna 27
  15471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, fax. 858 693 566
  REGON: 5063792200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia, całorocznego utrzymania porządku oraz obsługa systemu parkingowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia, całorocznego utrzymania porządku oraz obsługa systemu parkingowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną