Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-471 Białystok, Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
  Fabryczna 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
  REGON: 50637922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych przez SPZOZ MSWiA - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z dostawą worków foliowych (różne rodzaje) oraz pojemnik (różne rodzaje).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną