Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-027 Białystok, Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. +48 856 64 68 00, , fax. +48 857 43 59 13
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  Ogrodowa 12
  15-027 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48 856 64 68 00, , fax. +48 857 43 59 13
  REGON: 50657379000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dostarczanie Zamawiającemu worków do gromadzenia odpadów i pojemników na tkankę i jej resztki, przeprowadzanie u Zamawiającego dezynfekcji pomieszczenia do gromadzenia odpadów po każdorazowym ich odbiorze. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną