Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi prania

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  • Województwo: podlaskie
  • Adres: 15-027 Białystok, Ogrodowa
  • Telefon/fax: tel. +48 856 64 68 00, , fax. +48 857 43 59 13
  • Data zamieszczenia: 2019-12-24
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
    Ogrodowa 12
    15-027 Białystok, woj. podlaskie
    tel. +48 856 64 68 00, , fax. +48 857 43 59 13
    REGON: 50657379000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi prania
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest pranie dezynfekcyjne oraz obróbka bielizny pościelowej, szpitalnej, operacyjnej, barierowej, odzieży roboczej oraz innych wyrobów tekstylnych, łącznie z transportem. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną