Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. : „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” oraz „Realizacja pomieszczenia o kształcie walca na wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” (sprawa nr 27/ZP/WTiZ/18)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15370 Białystok, ul. Bema
 • Telefon/fax: tel. 85 71 45 171 , fax. 85 71 45 715
 • Data zamieszczenia: 2018-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
  ul. Bema 100
  15370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 71 45 171, fax. 85 71 45 715
  REGON: 5044003600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. : „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” oraz „Realizacja pomieszczenia o kształcie walca na wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” (sprawa nr 27/ZP/WTiZ/18)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” oraz „Realizacja pomieszczenia o kształcie walca na wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną