Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pojazdu patrolowego wyposażonego w identyfikację tablic rejestracyjnych w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska, Projekt nr LT-PL-3R-199 „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” (sprawa nr 67/ZP/WŁiI/19)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, ul. Bema
 • Telefon/fax: tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
 • Data zamieszczenia: 2019-12-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
  ul. Bema 100
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
  REGON: 50440036000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pojazdu patrolowego wyposażonego w identyfikację tablic rejestracyjnych w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska, Projekt nr LT-PL-3R-199 „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” (sprawa nr 67/ZP/WŁiI/19)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu patrolowego wyposażonego w identyfikację tablic rejestracyjnych do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą Polskich Norm przenoszących normy europejskie na zasadach określonych w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną